Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

PER KIRKENG

MASKINENTREPRENORVi utfører alt innen graving,sprengning,transport.

 • Grunnarbeider for alle slags bygg, fra garasjer og tilbygg til store forretningsbygg.
 • Bortkjøring - tilkjøring av masser.
 • Sprengningsarbeider.
 • Bygging av veier og plasser.
 • Drenering
 • Grøftegraving
 • Kabelgraving
 • Graving for vann og avløp
 • Legging av rør, nedsetting av kummer.
 • Rivingsoppdrag -sortering og borttransport til godkjent deponi.
 • Skjæring av asfalt - avretting -komprimering -klargjøring for asfaltering.
 • Levering - utlegging av matjord.
 • Stabling av mur. Etablering av uteanlegg.

Vi har

sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan og bygningsloven.

ADK- sertifikat

Maskinførere med fagbrev

Ik-system som ivaretar HMS, teknisk kontroll og dokumentasjon på arbeid.

Per Kirkeng

Kjærlighetsstien 10

1850 Mysen.

Tlf: 90861840

e-post: [email protected]

0