PER KIRKENG

MASKINENTREPRENORVi utfører alt innen graving,sprengning,transport.

 • Grunnarbeider for alle slags bygg, fra garasjer og tilbygg til store forretningsbygg.
 • Bortkjøring - tilkjøring av masser.
 • Sprengningsarbeider.
 • Bygging av veier og plasser.
 • Drenering
 • Grøftegraving
 • Kabelgraving
 • Graving for vann og avløp
 • Legging av rør, nedsetting av kummer.
 • Rivingsoppdrag -sortering og borttransport til godkjent deponi.
 • Skjæring av asfalt - avretting -komprimering -klargjøring for asfaltering.
 • Levering - utlegging av matjord.
 • Stabling av mur. Etablering av uteanlegg.

Vi har

sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan og bygningsloven.

ADK- sertifikat

Maskinførere med fagbrev

Ik-system som ivaretar HMS, teknisk kontroll og dokumentasjon på arbeid.

Per Kirkeng

Kjærlighetsstien 10

1850 Mysen.

Tlf: 90861840

e-post: [email protected]